Widriksson Logistik

Vi levererar. Med förnybara drivmedel.

Vår affärsidé

Vi erbjuder hållbara, kundanpassade och kvalitativa logistiklösningar för last mile-distribution i större städer. Vi bidrar till våra kunders framgång genom ett nära samarbete och en hög servicenivå i hela leveranskedjan.

Vårt ansvar

Ett av våra viktigaste ansvar är vår påverkan på miljön. Vi har ett miljötänk i alla våra processer och att minska vår påverkan är ett ständigt pågående arbete. Som företag har vi satt upp ett tydligt mål – hela vår verksamhet ska vara klimatpositiv år 2030.

I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi även på sociala frågor. Vi engagerar oss framförallt i projekt som syftar till att främja integrationen och skapa arbetstillfällen för invånare i socialt utsatta områden. Vi vill skapa inkluderande, jämställda arbetsplatser för alla typer av människor.

Terminaler

I Stockholm ligger vår terminal i Västberga. Anläggningen är modern med hög standard och ligger strategisk belägen nära E4:an och endast 7 km från Stockholm C. På vår terminal har vi lagringsmöjligheter för såväl styckegods som kyl- och fryslager för livsmedel, vilket betyder att vi har möjlighet att leverera livsmedel i en obruten kylkedja hela vägen från lager till dörr.

I Göteborg har vi vår logistikterminal i Hisings Backa, som historiskt är en viktig logistikhubb där många logistikaktörer etablerat sig. Terminalen är på 3500 kvm och möjliggör kort- och långtidslagring av alla typer av gods.

Widriksssons historia

Vår resa startade 1953 när Henry ”Putte” Widriksson grundar Widrikssons Åkeri. Han började småskaligt med en bil, modell Fargo, och med Aftonbladet som sin första kund – en kund som vi levererade åt ända fram till 2017. 

1996 köper Tomas Andersson och Kenneth Stefansson Widrikssons Åkeri. Vid den här tidpunkten hade vi 17 bilar och en omsättning på 10 mkr. Under 2001 tar Widrikssons Åkeri över hela Real Logistics verksamhet och börjar i och med det leverera sin första matkasse.

I början av 2006 köper vi vår allra första biogasbil – och många fler ska det bli efter det. Ett första steg i att bli ett ledande inom hållbarhet i branschen.

2010 är det invigning och flytt till vår nybyggda terminal i Stockholm (Västberga). 2014 bygger vi vår egen tankstation på terminalen och kan nu förse våra fordon med fossilfria drivmedel precis utanför dörren.

Mycket fokus läggs på digitalisering och effektivisering. Vi utökar vår kompetens inom optimering och planering. 2018 lanserar vi vår leveransportal som förenklar för både slutkund, kundtjänst, beställare och chaufför.

Under 2020 byter vi företagsnamn från Widrikssons Åkeri till Widriksson Logistik då vi tycker att “åkeri” inte längre speglar hela vårt företag och vårt erbjudande. Vi uppdaterar även vår logga och grafiska profil.

Tempcon Group som är marknadsledande inom temperaturkontrollerad logistik förvärvar Widriksson Logistik under 2021. Tillsammans skapar vi ett unikt kunderbjudande och stärker vår förmåga att skapa ökat värde för våra kunder.

Nu sysselsätter vi ca 250 personer med 120 fordon. Vår resa fortsätter med nästa mål framför oss – att bli klimatpositiva år 2030.  

Certifieringar och dokument

Kvalitet, miljö & säkerhet

Vi på Widriksson Logistik är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har även tilldelats ISO-certifikat för vårt arbete med trafiksäkerhet (ISO 39001)  och livsmedelssäkerhet (ISO 22000). Vi leder utvecklingen för miljövänliga transporter inom distribution. Läs mer här.

Transportvillkor

Vi tillämpar de allmänna bestämmelserna alltrans2007 för våra uppdrag.

Tillstånd och kontrollrapporter

Resultat av livsmedelskontroll 20171110
Tillstånd transport av avfall

Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.