Widriksson Logistik

Vi levererar. Med förnybara drivmedel.

Vår affärsidé

Vi erbjuder hållbara, kundanpassade och kvalitativa logistiklösningar för last mile-distribution i större städer. Vi bidrar till våra kunders framgång genom ett nära samarbete och en hög servicenivå i hela leveranskedjan.

Vårt ansvar

Ett av våra viktigaste ansvar är vår påverkan på miljön. Vi har ett miljötänk i alla våra processer och att minska vår påverkan är ett ständigt pågående arbete. Som företag har vi satt upp ett tydligt mål – hela vår verksamhet ska vara klimatpositiv år 2030.

I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi även med sociala frågor. Där engagerar vi oss i projekt som syftar till att främja integrationen och skapa arbetstillfällen för invånare i socialt utsatta områden. Vi vill skapa inkluderande, jämställda arbetsplatser för alla typer av människor.

Terminal

Vår terminal ligger i Västberga, Stockholm. Anläggningen är modern med hög standard och ligger strategisk belägen nära E4:an och endast 7 km från Stockholm C. På vår terminal har vi lagringsmöjligheter för såväl styckegods som kyl- och fryslager för livsmedel, vilket betyder att vi har möjlighet att leverera livsmedel i en obruten kylkedja hela vägen från lager till dörr.

 

Ta del av filmen om oss:

Widriksssons historia

Vår resa startade 1953 när Henry ”Putte” Widriksson grundar Widrikssons Åkeri. Han började småskaligt med en bil, modell Fargo, och med Aftonbladet som sin första kund – en kund som vi levererade åt ända fram till 2017. 

1996 köper Tomas Andersson och Kenneth Stefansson Widrikssons Åkeri. Vid den här tidpunkten hade vi 17 bilar och en omsättning på 10 mkr. Under 2001 tar Widrikssons Åkeri över hela Real Logistics verksamhet och börjar i och med det leverera sin första matkasse.

I början av 2006 köper vi vår allra första biogasbil – och många fler ska det bli efter det. Ett första steg i att bli ett ledande inom hållbarhet i branschen.

2010 är det invigning och flytt till vår nybyggda terminal i Stockholm (Västberga). 2014 bygger vi vår egen tankstation på terminalen och kan nu förse våra fordon med fossilfria drivmedel precis utanför dörren.

Mycket fokus läggs på digitalisering och effektivisering. Vi utökar vår kompetens inom optimering och planering. 2018 lanserar vi vår leveransportal som förenklar för både slutkund, kundtjänst, beställare och chaufför.

Under 2020 byter vi företagsnamn från Widrikssons Åkeri till Widriksson Logistik då vi tycker att “åkeri” inte längre speglar hela vårt företag och vårt erbjudande. Vi uppdaterar även vår logga och grafiska profil.

Tempcon Group som är marknadsledande inom temperaturkontrollerad logistik förvärvar Widriksson Logistik under 2021. Tillsammans skapar vi ett unikt kunderbjudande och stärker vår förmåga att skapa ökat värde för våra kunder.

Nu är vi ca 250 anställda med 120 fordon. Vår resa fortsätter med nästa mål framför oss – att bli klimatpositiva år 2030.  

 

 

Fair Transport

Vi är anslutna till Fair Transport som syftar till att ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens. Det finns ett lagstadgat beställaransvar, där den som köper transporter är skyldig att undersöka att åkeriet denne anlitar har de tillstånd som krävs för att utföra transporten. Fair Transport är åkerinäringens sätt att lyfta lägstanivån och ta ansvar för hållbara transporter, hela vägen.

Genom detta åtagande har vi avgett löftet att genomföra och påvisa det vi lovar gällande ansvar, miljö & klimat och trafiksäkerhet.

Certifieringar och dokument

Kvalitet & Miljö

Vi på Widriksson Logistik är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.Vi leder utvecklingen för miljövänliga transporter inom distribution. Läs mer här.

Transportvillkor

Vi tillämpar de allmänna bestämmelserna alltrans2007 för våra uppdrag.

Tillstånd och kontrollrapporter

Resultat av livsmedelskontroll 20171110
Tillstånd transport av avfall

Registreringsbevis och Certifieringar

ISO Certifikat 9001 & 14001

Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.