Med framtiden i tanken

Hållbara transporter

Att minska vår klimatpåverkan ser vi som en självklarhet och ett måste. Vi arbetar ständigt med att se över vår verksamhet, hur vi jobbar och har ett tydligt mål – att vara klimatpositiva år 2030.

Idag kör vi med biodrivmedel, våra fordon håller en hög standard och på våra terminaler har vi tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta. Planering är viktigt hos oss. Det handlar både om hur vi planerar våra rutter, men också om hur vi lastar våra fordon. Allt för att säkerställa att vi är så effektiva som möjligt.

Vår resa har bara börjat och vi tänker fortsätta att driva utvecklingen av miljösmartare transporter framåt.

Fordon

Vi har en av marknadens yngsta fordonsflotta, vilket betyder moderna, effektiva och bränslesnåla fordon. Alla fordon drivs av helt fossilfria och förnybara drivmedel som, HVO 100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och lokalt producerad biogas 100.

Givetvis är alla utrustade med motorvärmare och HA-fria däck.

 

Ta del av filmen om vårt hållbarhetsarbete:

Hållbarhetsrapport

Vi vill vara en förebild i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Många av våra kunder är stora internationella företag som ligger långt framme inom hållbarhetsområdet och därmed ställer höga krav på oss som partner. Genom att vara transparenta underlättar vi för kunderna samtidigt som vi ökar vårt interna fokus på att hela tiden jobba framåt och utvecklas.

Det övergripande målet är en helt klimatpositiv verksamhet år 2030. Ett steg på vägen dit är att till nästa år vara klimatneutrala, vilket innebär att systematiskt minska de direkta koldioxidutsläppen till så nära noll som möjligt.

Läs vår Hållbarhetsrapport här:
Hållbarhetsrapport 2021
Hållbarhetsrapport 2019/2020

 

 

Ta del av filmen om vårt hållbarhetsarbete:

 

 

Vårt ansvar

Att minska vår klimatpåverkan ser vi som en självklarhet och ett måste.

Biogasakademin

Vi stödjer Biogasakademin och deras insatser för en bättre miljö och en grönare framtid. Biogasakademin arbetar med att sprida kunskap om biogas, dess fördelar och hur vi kan minska vår klimatpåverkan.

Tillsammans med Biogasakademin och andra biogasmedvetna aktörer, har Widriksson Logistik tagit fram en biogassymbol som pryder våra fordon.

Läs mer om Biogasakademin och deras arbete här.

ISO

Vi på Widriksson Logistik är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi leder utvecklingen för miljövänliga transporter inom distribution.

Du kan läsa våra miljö- och kvalitetspolicys här.

biogas_logo_small
Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.