Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Vi ska genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling och god omsorg om den yttre miljön genom att ständigt effektivisera transport- och logistiksystemen. Detta innebär bl.a. att vi:

 • Utvecklar produktionen för att minimera miljöpåverkan, använder våra resurser på bästa sätt och integrerar miljöhänsyn i verksamheten
 • Ger våra medarbetare möjlighet att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet
  Samverkar med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter för att minska miljöpåverkan
 • Arbetar för ständiga förbättringar och förebyggande av förorening av luft, vatten och mark
 • Ser bindande krav och miljökrav i tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter som minimikrav
 • Ständigt bevakar den tekniska utvecklingen och söker mer miljövänliga alternativ

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att alltid uppfylla kundernas kvalitetskrav på effektiva och pålitliga transport- och logistiktjänster, och ständigt utveckla verksamheten och processerna

 • Vi ska sätta kunden i fokus, vara proaktiva och flexibla inför kundens önskemål
 • Vi ska utveckla och förbättra våra tjänster i takt med att kundens behov förändras
 • Vi ska ha en hög leveranssäkerhet och alltid förknippas med kompetens, engagemang, ansvarskänsla och hög kvalitet
 • Vi ska uppfylla lagkrav och bindande krav som vi berörs av
 • Vi ska alltid sträva efter att göra rätt från början
Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.