Case

Platta paket påväg

Från den 2 april kommer Widrikssons att hantera samtliga 
IKEAs e-handelsleveranser för södra Storstockholm. 
Det nya avtalet innebär att Widrikssons utökar det tidigare 
samarbetet genom att åta sig e-handelsleveranserna för 
hela regionen; södra Storstockholm.

Från den 2 april kommer Widrikssons att hantera samtliga 
IKEAs e-handelsleveranser för södra Storstockholm. 
Det nya avtalet innebär att Widrikssons utökar det tidigare 
samarbetet genom att åta sig e-handelsleveranserna för 
hela regionen; södra Storstockholm.

 • "Med Widrikssons hjälp har vi äntligen fått rull på vårt e-handelsprojekt."

  John Cooper Logistikansvarig på Coop Sverige

Widrikssons kommer ansvara för leveransen av varor som 
beställs genom IKEAs e-handel. Logistiken för hela södra 
Storstockholm kommer hanteras från Widrikssons nya 
omlastningscentral i Vårby i Huddinge.

Widrikssons samtliga lastbilar drivs med fossilfria bränslen. Redan 2006 började företaget köra med gasfordon. Sedan dess har Widrikssons successivt utökat andelen klimatsmarta lastbilar. Sedan 2017 drivs samtliga företagets lastbilar med fossilfria bränslen, dels biogas100 och dels HVO 100.

Avtalet innebär att Widrikssons utökar sin vagnpark med fossilfria lastbilar och underentreprenörer med totalt elva fordon samt kompletterar terminalen i Västberga med omlastningscentralen i Vårby med en dubblering av tillgänglig terminalyta.

Fakta:

 • Uppdraget utförs med två personer; förare och bärhjälp.
 • Varorna levereras inom ett tidsfönster på fyra timmar.
 • Leveranserna sker måndag – söndag.
 • Widrikssons har ett hundratal fordon som samtliga drivs med Biobränsle.

Case

En matkasse kommer lastad

Från den 2 april kommer Widrikssons att hantera samtliga 
IKEAs e-handelsleveranser för södra Storstockholm. 
Det nya avtalet innebär att Widrikssons utökar det tidigare 
samarbetet genom att åta sig e-handelsleveranserna för 
hela regionen; södra Storstockholm.

Från den 2 april kommer Widrikssons att hantera samtliga 
IKEAs e-handelsleveranser för södra Storstockholm. 
Det nya avtalet innebär att Widrikssons utökar det tidigare 
samarbetet genom att åta sig e-handelsleveranserna för 
hela regionen; södra Storstockholm.

Widrikssons kommer ansvara för leveransen av varor som 
beställs genom IKEAs e-handel. Logistiken för hela södra 
Storstockholm kommer hanteras från Widrikssons nya 
omlastningscentral i Vårby i Huddinge.

Widrikssons samtliga lastbilar drivs med fossilfria bränslen. Redan 2006 började företaget köra med gasfordon. Sedan dess har Widrikssons successivt utökat andelen klimatsmarta lastbilar. Sedan 2017 drivs samtliga företagets lastbilar med fossilfria bränslen, dels biogas100 och dels HVO 100.

Avtalet innebär att Widrikssons utökar sin vagnpark med fossilfria lastbilar och underentreprenörer med totalt elva fordon samt kompletterar terminalen i Västberga med omlastningscentralen i Vårby med en dubblering av tillgänglig terminalyta.

Fakta:

 • Uppdraget utförs med två personer; förare och bärhjälp.
 • Varorna levereras inom ett tidsfönster på fyra timmar.
 • Leveranserna sker måndag – söndag.
 • Widrikssons har ett hundratal fordon som samtliga drivs med Biobränsle.
Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.